vlhl

13 Tháng Tư, 2021

CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2021-2030

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụĐịnh hướng chung của Chiến lược là đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, […]
24 Tháng Hai, 2021

DỊCH VỤ THUẾ HẢI QUAN

Chúng tôi am hiểu Luật và các thông lệ tại bản xứ cũng như tại nhiều quốc gia có các đối tác và đại diện.Để giảm […]
18 Tháng Hai, 2021

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Trong quản trị chuỗi cung ứng, logistics là một phần tối quan trọng. Logistics bao gồm Inbound Logistic và Outbound Logistic. Trong khi Inbound Logistic liên […]
5 Tháng Một, 2021

THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI

Thương mại Chúng tôi tiến hành các hoạt động thương mại tự doanh mua bán hàng hóa.Các hoạt động thương mai mại bán hàng hóa xuất […]