vlhl

3 Tháng Sáu, 2021

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

T Trách nhiệm với đối tác, xã hội, nhân viên, cộng đồng Đ Đạo đức; Tiến bộ; Văn minh; Đoàn kết U Giữ uy tín với […]
20 Tháng Tư, 2021

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường […]
13 Tháng Tư, 2021

CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2021-2030

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụĐịnh hướng chung của Chiến lược là đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, […]
24 Tháng Hai, 2021

DỊCH VỤ THUẾ HẢI QUAN

Chúng tôi am hiểu Luật và các thông lệ tại bản xứ cũng như tại nhiều quốc gia có các đối tác và đại diện.Để giảm […]