VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
20 Tháng Tư, 2021

T

Trách nhiệm với đối tác, xã hội, nhân viên, cộng đồng

Đ

Đạo đức; Tiến bộ; Văn minh; Đoàn kết

U

Giữ uy tín với đối tác, bán hàng

H

Hòa hợp; Nguyên tắc hòa hợp để cùng phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *